Praha – Stodůlky

 

 

 

 

Zastávka Praha - Stodůlky v lednu 2004. Budova je památkou na původní zastávku Cibulka, která zde existovala v letech 1872 - 1877 a 1928 - 1938.

 

 

Železniční zastávka Praha - Žvahov se nachází na trati číslo 122 Praha hlavní nádraží - Hostivice - Rudná u Prahy. Tato trať bývá také nazývána "Pražský Semerink" díky své podobnosti s rakouskou horskou dráhou. Železniční trať prochází Stodůlkami od roku 1872. Železniční zastávka s názvem Stodůlky byla zřízena až v roce 1938, ale byla na trati umístěna blíže ke Zličínu, zhruba v místě dnešního nadjezdu Bucharovy ulice. V roce 1976 byla zastávka Stodůlky přejmenována na Praha - Stodůlky a v roce 1989 byla přesunuta do současné polohy, tj. do kilometru 11,5 od Smíchova. Navzdory svému označení zastávka neleží na katastru Prahy 13 - Stodůlek, ale Prahy 5 - Motola.

 

 

V současné poloze zastávky Praha - Stodůlky existovala v minulosti zastávka s názvem Cibulka. Ta byla uvedena do provozu při zahájení osobní dopravy na trati v roce 1872, ale už v roce 1877 byla pro nízké využití zrušena. Obnovena byla až v roce 1928 a v roce 1938 byla zrušena ze stejného důvodu, jako před 61 lety. Památkou na tuto zastávku je drážní budova stojící u nástupiště ve směru do Hostivice, která už v současnosti ke dráze nepatří a od zastávky ji odděluje plot. (Současná zastávka Praha - Cibulka byla zprovozněna blíže ke Smíchovu v roce 1929 jako Cibulka - kolonie).

 

 

Smíchovské zhlaví výhybny Praha - Stodůlky v listopadu 2005, pohled z nepoužívané koleje. Vlevo opuštěné stavědlo 1 v km 11,2, které má zazděno všechny dveře a okna.

 

 

Zastávka Praha - Stodůlky je svým provedením téměř shodná se zastávkou Praha - Žvahov na téže trati, se kterou ji pojí stejná doba vzniku v dnešní podobě. Obě zastávky leží na jednokolejné trati ve výhybnách, je dvoukolejné a u každé koleje se v nich nachází jedno nástupiště se zastávkovou čekárnou.

Stejně jako na Žvahově, i ve Stodůlkách se v běžném provozu používá jen přímá kolej, která leží blíže ke svahu klesajícímu do Motola, zatímco kolej blíže ke Stodůlkám a Vidouli je zrezlá a zarostlá náletovými dřevinami.

Nástupiště u zarostlé koleje je zcela pusté a ze zastávkové čekárny zde zbývá jen nevzhledná ruina. Přístřešek na používaném nástupišti má zachovány stěny z drátoskla po celé délce, ačkoli jsou notně zohyzděny sprejery. Nechybí ani střecha a označení zastávky názvem a logem dopravce. Jízdní řád byste zde však hledali marně.

 

 

 

Zničený přístřešek na nepoužívaném nástupišti u zarostlé koleje výhybny se zastávkou Praha - Stodůlky, listopad 2005.

 

 

Na obou zhlavích žvahovské výhybny jsou umístěna stavědla, ze kterých se elektromagneticky přestavovaly výhybky. Na smíchovském zhlaví se jednalo o výhybky dvě (jedna z hlaví traťové koleje na vedlejší a druhá mezi obloukem z vedlejší koleje na hlavní a přímou kolejí kusou), na hostivickém o jednu (rozvětvení traťové koleje). Také se odtud obsluhovala světelná návěstidla, a to z každého stavědla vjezdové návěstidlo s předvěstí a dvě odjezdová návěstidla (u každé koleje jedno).

 

 

 

Motorový vůz řady 810 "orchestrion" na osobním vlaku do Rudné u Prahy projíždí zastávkou Praha - Stodůlky v listopadu 2005.

 

 

Obě stavědla nejsou již léta obsazena, návěstidla nefungují (jsou zneplatněna kříži neplatnosti) a výhybky by bylo v případě potřeby nutno přestavovat po odemčení ručně na místě. Po letech chátrání mají obě stavědla zazděna všechna okna i dveře (kromě dveří do komory u stavědla 2). Stavědlo 2 bylo skryto v hustém borovém porostu, který byl však počátkem roku 2006 prořezán a opuštěná stavba tak opět dělá ostudu. Vychytralými občany jsou postupně snášeny okolo stavědla položené dlaždice. Zlodějům neušla ani návěstidla, která byla všechna odcizena až na sloupy s kříži neplatnosti. Za své vzaly i části některých výhybek. Z toho důvodu už není míjení vlaků ve Stodůlkách bez opravy výhybny možné. Je smutné pozorovat rozklad a devastaci stodůlecké výhybny a zastávky s vědomím, že byla zbudována v poměrně nedávné době.

 

Po trati 122 jsou vedeny vlaky osobní (zastávkové) a rychlíky. Ve Stodůlkách zastavují pouze vlaky zastávkové, a to jen na znamení. Provoz těchto vlaků je velmi slabý - z Hostivice na hlavní nádraží jede jen jeden zastávkový vlak před šestou hodinou ráno, až na výjimky pouze v pracovní dny a v sobotu. Opačným směrem jedou tři zastávkové vlaky, jeden do Hostivice před dvanáctou hodinou, jeden do Rudné u Prahy před patnáctou hodinou (oba denně) a jeden do Kladna - Ostrovce kolem půl dvanácté v noci (v pracovní dny, neděle a svátky). Provoz zastávkových vlaků zajišťují samostatné motorové vozy řady 810 "orchestriony", obsazené strojvůdcem a průvodčím. Oblasti podél tratě jsou obsluhovány linkami MHD nebo příměstských autobusů a vlaků zde staví tak málo, že se většině lidí nehodí. Z důvodu nízkého využití by nebylo problémem samoobslužné odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi, které by kontroloval strojvůdce. I nákladní doprava, kdysi na této trati velmi významná, už je proti minulosti omezená.

 

V celé délce tratě 122 platí také tarif Pražské integrované dopravy, tj. možnost využití předplatních legitimací PID pro příslušný počet pásem. Využití stodůlecké zastávky cestujícími je téměř nulové, jednak s ohledem na slabý provoz zastavujících vlaků a jednak pro velkou vzdálenost od rozsáhlejší zástavby jak ve Stodůlkách a Nových Butovicích, tak v Motole a Košířích. Přímo k železniční zastávce Praha - Stodůlky nejezdí žádná linka MHD a nevede k ní ani žádná větší silnice. Nejbližší zastávky MHD, na které vede cesta, jsou K Vidouli ve Stodůlkách a poněkud vzdálenější Poštovka v Košířích.